Лхагва, 2019-01-16, 10:48 PM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

И.В.Мичурин

È.Â.ÌÈ×ÓÐÈÍ


Óðãàìëûí ýðëèéçæ¿¿ëëýãèéí

Õààí õýìýýí ºðãºìæëºãäñºí. 

Óðãàìëûí ýðëèéçæë¿¿ëýãèéí ñàëáàðò  àñàð èõ õóâü íýìðèéã îðóóëñàí.

Îðîñûí íýðò ýðäýìòýí. ßëàíãóÿà æèìñ æèìñãýíèé ìàø îëîí ñîðòûã ãàðãàí àâñàí.

Òóõàéëáàë àëèìíû 20000 ñîðò áàéäàã. Ò¿¿íýýñ 40 ãàðóé ñîðò àëèìûã

Îðîñûí ýðäýìòýí È.Â.Ìè÷óðèí ãàðãàæýý.Source: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-20) E
Үзсэн: 1019 | Үнэлгээ: 0.0/0
Нийт сэтгэгдэл: 0
avatar