Лхагва, 2018-04-25, 1:41 PM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Санал асуулга
Таны дvн юунаас гол нь хамаардаг вэ?
Асуултанд хариулсан: 105
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

И.В.Мичурин

È.Â.ÌÈ×ÓÐÈÍ


Óðãàìëûí ýðëèéçæ¿¿ëëýãèéí

Õààí õýìýýí ºðãºìæëºãäñºí. 

Óðãàìëûí ýðëèéçæë¿¿ëýãèéí ñàëáàðò  àñàð èõ õóâü íýìðèéã îðóóëñàí.

Îðîñûí íýðò ýðäýìòýí. ßëàíãóÿà æèìñ æèìñãýíèé ìàø îëîí ñîðòûã ãàðãàí àâñàí.

Òóõàéëáàë àëèìíû 20000 ñîðò áàéäàã. Ò¿¿íýýñ 40 ãàðóé ñîðò àëèìûã

Îðîñûí ýðäýìòýí È.Â.Ìè÷óðèí ãàðãàæýý.Source: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-20) E
Үзсэн: 884 | Үнэлгээ: 0.0/0
Нийт сэтгэгдэл: 0
avatar